Een keer per jaar een onvergetelijke dag
op en aan het water.

De G-parade is een evenement in het Vechtdal dat in het teken staat van mensen met een beperking en hun begeleider / mantelzorger

G-parade

De G-parade is een evenement in het Vechtdal dat vooral in het teken staat van mensen met een beperking en hun begeleider/mantelzorger.

De organisatie van de G-parade wil mensen met een beperking en hun begeleider een onvergetelijke dag bezorgen.

De G-parade is een botenparade die over de Overijsselse Vecht vaart.

Deelname aan het evenement geschiedt geheel voor eigen risico. De organisator is niet  aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het evenement. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen /zaken.